16 September, Faculty of Law, Charles University in Prague, workshop (in Czech, online) České století v právu a politice [The Czech Century in law and politics]Jan Komárek presented paper “Vídeň-Moskva-Brusel-„Západ“: O nesamozřejmé české státnosti” [Vienna-Moscow-Brussels-“The West”: On the non-self-evident Czech statehood] and Petr Agha “Vzpomínka na hranice – patos, politika a populismus” [Memory of Borders – Pathos, Politics and Populism].